In overeenstemming met de Wet op de Medezeggenschap heeft Montessorischool Maassluis een Medezeggenschapsraad (MR). Deze MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Ze adviseert de directie en denkt mee. 

De MR is bereikbaar via E-mail: mr@montessorischoolmaassluis.nl

Leden van de Medezeggenschapraad:

  • Cindy Sevriens (leerkracht MBA)
  • Martine Sitter (leerkracht groep TBA)
  • Sara van Duijn (ouder van Merel en Jaap) – voorzitter
  • Nathan van Rijn (ouder van Tommy en Linde) 

De MR vormt de schakel tussen bestuur en team en heeft advies- en instemmingsrecht over een aantal schoolse zaken Maassluis montessorischool die van belang zijn voor ieder. De leden van de MR zijn in principe gekozen vanuit ouders en het team en men blijft voor een periode van drie jaar actief in deze raad. 

Alle vergaderingen zijn in principe openbaar. Het kan voorkomen dat (een deel van) de vergadering alleen toegankelijk is voor MR leden, afhankelijk van de onderwerpen die besproken zullen worden. Ook zijn de notulen van de vergaderingen in te zien.