Schoolondersteuningsprofiel

 

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning.

In principe staan wij open voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Wij zijn van mening dat ieder kind recht heeft op onderwijs. Toch is het niet mogelijjk om voor alle kinderen die ondersteuning te realiseren, die aansluit bij hun eigen specifieke behoeften en mogelijkheden.

Als ouders hun kinderen tussentijds bij ons aanmelden beslissen we wat we aankunnen en wat onze grenzen zijn. Deze grenzen gelden hier en nu; dat wil zeggen dat ze gerealiseerd zijn tegen de achtergrond van professioneel denken en handelen van het huidige team.

De grenzen zijn dynamisch; ze zullen veranderen onder invloed van de ontwikkelingen in professioneel handelen van en wijzigen binnen ons team en de ontwikkelingen rond wet- en regelgeving.