Visie van de school

Iedere montessorischool heeft de ruimte om het gedachtengoed van Maria Montessori zo vorm te geven dat het past bij de school, het team en de kinderen.

In november 2018 heeft het team met elkaar een visie geformuleerd van waaruit wij werken. Bij alle keuzes die wij als school maken, kijken we of deze bij onze visie passen.

  • Wij geloven in het creëren van een omgeving waarin het kind gelukkig is en tot bloei kan komen.
  • Wanneer een kind zich veilig voelt, laat het zich zien en kunnen we goed afstemmen op het kind, zodat het kind zich grenzeloos kan ontplooien en dat de wereld in de breedste zin voor het kind open ligt.
  • We zijn in verbinding met elkaar om samen met de kinderen de potentie die de kinderen in zich hebben tot de bloei te laten komen door de juiste afstemming voor elk kind te vinden.
  • Wij laten kinderen hun weg zien en hebben er vertrouwen in dat zij op hun pad de verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig zijn om deze weg kunnen bewandelen.