Klaar voor de toekomst

Maria Montessori was haar tijd ver vooruit toen zij begin 20ste eeuw haar onderwijsvisie ontwikkelde. Zij ging ervan uit, dat een kind van nature actief, leergierig en nieuwsgierig is. Dat een kind zijn omgeving graag wil leren kennen. De ontwikkeling van een kind staat in voortdurende wisselwerking met die omgeving. Volgens Maria Montessori verloopt de ontwikkeling van het kind in een vast en biologisch patroon. Een kind kruipt eerst voordat het loopt, het brabbelt eerst voordat het spreekt. Zij ziet het als de taak van de opvoeder om deze ontwikkeling te begeleiden. Maria Montessori ziet ieder kind als een individu met een eigen aanleg en een eigen karakter: ieder kind doorloopt de verschillende fasen van de ontwikkeling dan ook in zijn eigen tempo.

Snelle ontwikkelingen

We leven inmiddels in de 21ste eeuw, waarin alles om ons heen verandert en in beweging is. De ontwikkelingen gaan snel, de kennis die we vandaag opdoen, is morgen alweer achterhaald. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Er is aandacht nodig voor duurzaamheid om de wereld voor onze kinderen leefbaar te houden.

Veilige en rijke omgeving

Innovatief en toekomstgericht montessorionderwijs betekent een veilige en rijke omgeving waarin kinderen leren samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen. Zorgdragen voor elkaar en de omgeving staat centraal. Gelijkwaardigheid staat hoog in het vaandel. Samen helpen wij kinderen om het optimale uit zichzelf te halen. We leiden kinderen op voor de toekomst.

Materiaal

Montessorimateriaal is helemaal van deze tijd. Het is gemaakt van duurzaam materiaal en helpt een kind zelfstandig te leren. Kinderen herstellen zelf de fouten die ze maken. Het materiaal is zo ontworpen dat een kind snel de eigen fouten ontdekt en verbetert. Daarnaast is het materiaal zo ontworpen dat steeds één vaardigheid centraal staat: of vergelijken of optellen of sorteren. Kinderen werken aan hun tafel of op een kleedje op de grond.

Maria Montessori

Het montessorionderwijs is geworteld in de visie van Maria Montessori (1870-1952). Deze Italiaanse arts en pedagoog bedacht een - voor die tijd - revolutionaire werkwijze. Ook nu zijn haar ideeën over leren leren nog steeds springlevend. Montessori gaf toen al antwoord op een vraag die nu ook leeft: hoe geven we invulling aan de individuele leerbehoeften van kinderen? Montessori zag dat ieder kind anders is en ook anders leert.

Maria Montessori was de eerste vrouwelijke arts in Italië. Ze werkte in verschillende kindertehuizen. Vanuit deze praktijk ontwikkelde ze zintuigelijk ontwikkelingsmateriaal. Zij creëerde een voorbereide omgeving waarin het kind zich zelfstandig en ononderbroken kan ontwikkelen. ‘Help mij het zelf te doen’ en ‘vrijheid in gebondenheid’ geven de kern van haar ideeën weer.
Het is Montessori zelf die in 1936 in Laren de eerste montessorischool in Nederland opricht.