Wat is montessori/ Maria Montessori

Montessori materialen

De leermiddelen

Met het materiaal dat we op school gebruiken, komen kinderen zelfstandig werkend en handelend tot ontdekkingen. Het is een schakel tussen denken en doen. Het kind leert door ervaringen. Voor iedere ontwikkelingsfase is er dan ook ander materiaal, oplopend in moeilijkheidsgraad.

Het meeste materiaal is zelfcorrigerend. Dat betekent dat een kind met het materiaal het eigen werk zelf kan controleren. Het materiaal moet uitdagend en aantrekkelijk zijn voor kinderen. Met de materialen kunnen kinderen experimenteren, oefenen en de geleerde vaardigheden toepassen in de praktijk. Veel Montessori-materialen zijn door Maria Montessori en haar medewerkers zelf ontwikkeld. Nog steeds zijn dit waardevolle materialen.

In onze school is naast Montessori-materiaal ook een diversiteit aan andere leermiddelen aanwezig.

Maria Montessori

De werkwijze op onze Montessorischool is gebaseerd op de onderwijskundige principes van Maria Montessori. Zij was hoogleraar in de antropologie aan de universiteit in Rome en heeft zich een leven lang ingezet voor wat zij noemde: ‘De rechten van het kind’. Door veel te observeren ontwikkelde Maria Montessori een geheel nieuwe opvoedingsmethode. Het uiteindelijke doel dat haar bij de opvoeding van kinderen voor ogen stond, was dat het kind, als het volwassen is, in staat is zelfstandig, als vrij mens, zijn plaats in de maatschappij in te nemen. Om dit te bereiken, is het nodig dat een kind ‘het kind-zijn’ in volle omvang kan beleven. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid nemen daarbij een belangrijk plaats in. Kinderen van vier jaar bezitten deze vaardigheden nog niet, maar we kunnen ze deze wel aanleren.

Enkele uitspraken van Maria Montessori:
“Niemand kan vrij zijn zonder zelfstandig te zijn.”
“Help mij het zelf te doen.”
“Kijk alleen maar naar kinderen en ze vertellen je wie ze zijn en wat ze nodig hebben.”
“De omgeving moet zo veel mogelijk voldoen aan de behoeften van de kinderen in iedere ontwikkelingsfase.”

Zelfstandigheid

In de visie van Montessori betekent opvoeden: ‘kinderen helpen om zich vanaf de geboorte te ontwikkelen tot vrije mensen die kunnen bijdragen aan een betere samenleving’. Wij vinden het belangrijk dat de opvoeding erop gericht is kinderen in staat te stellen zelfstandig keuzes te maken en initiatief te tonen. Om dat te kunnen, moeten kinderen eerst leren zelfstandig te zijn. Op Montessorischool Maassluis helpen wij kinderen zelfstandig te worden, onder andere bij het ordenen van alle informatie die op hen afkomt. Het tempo waarin dat gaat, verschilt van kind tot kind. Ieder kind krijgt onderwijs op maat. Als een kind moeite heeft met bepaalde leerstof besteden we hier uiteraard extra aandacht aan, maar wij proberen de ontwikkeling niet te forceren.

We leggen het accent op wat het kind wel goed kan, want het zelfvertrouwen moet groeien. We werken vanuit het principe ‘help mij zelf te leren’. De kinderen leren door zelf te handelen en te ervaren. Het kind kiest zoveel mogelijk zelf zijn of haar werk en werkt op eigen niveau. Het wordt dus ook niet tegengehouden: wie verder wil, kan dat. Dit maakt dat een kind enthousiast wordt en zelfvertrouwen krijgt: “Ik kan het!” Door observaties en registratie volgt de leerkracht de ontwikkeling van het kind.

De werkles

In een werkles kiezen de kinderen, die deze vrijheid aankunnen, zelf een activiteit. In de onderbouw kunnen dat speelactiviteiten zijn, zoals spelen in de poppenhoek of met het bouwmateriaal, werken met reken- of leesmaterialen (die door de kinderen ook als spelmateriaal worden ervaren).

In de midden- en bovenbouw kiezen de kinderen het vakgebied waarmee ze aan de slag gaan. Vanaf groep 4, wanneer zij daar aan toe zijn, noteren ze hun keuze op hun planning. Het is wel de bedoeling dat iedere week de diverse basisvaardigheden (vakken) aan bod komen. Als dat nodig is, begeleidt de leerkracht de planning van de kinderen.

De kinderen kunnen in alle groepen individueel met een activiteit bezig zijn, maar ook samenwerken of samen spelen. De leerkracht loopt door de klas in vaste rondes en komt op deze wijze bij ieder kind langs. Tijdens deze rondes bekijkt de leerkracht hoe het kind werkt en biedt hij/zij het kind soms ‘een lesje’ aan. Een lesje is een korte uitleg met of zonder materiaal. Omdat we niet klassikaal werken, geeft de leerkracht tijdens de werkles altijd van deze korte lesjes. Als de leerkracht merkt dat meerdere kinderen op hetzelfde moment dezelfde instructie nodig hebben, kan er een groepslesje gegeven worden. Wanneer een kind iets niet begrijpt, kan het ook zelf om een lesje vragen. Verder voert de leerkracht tijdens de ronde door de klas feedbackgesprekken met kinderen.

 

Montessorischool Maassluis
Seringenstraat 110
3142 NX Maassluis
010-5917410

info@montessorischoolmaassluis.nlCopyright© Montessorischool Maassluis 2016 - kiem.online

Montessorischool Maassluis