Klachtenregeling

Wanneer zich problemen voordoen van welke aard dan ook, is het uiteraard verstandig dit in de eerste instantie te bespreken met de desbetreffende betrokkene.

Er zijn echter onderwerpen waarbij de ouder het raadzaam acht en/of het op prijs stelt dat een objectief teamlid aanwezig is tijdens het gesprek. Dit dient de ouder tijdig aan te geven. Er wordt in overleg met de verschillende partijen een geschikt moment afgesproken. De ouder dient tijdens het maken van deze afspraak duidelijk aan te geven wat de aard van het gesprek is. Helder moet zijn dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met de klachten, van welke aard dan ook.

Incidenteel kan een situatie ontstaan, waarbij de eerste stappen van de klachtenprocedure ontoereikend zijn. Dan is het van belang dat de ouder een gesprek aangaat met de directie. De directie zal in overleg met de betrokkenen tot een verheldering van het probleem zien te komen en eventueel tot een oplossing komen, of een procedure starten die een bijdrage levert aan een oplossing.

In het onderwijs werken verschillende groepen nauw met elkaar samen. Kinderen, leerkrachten, ouders, maar ook management en directie. Binnen dat onderwijs is een veilige-, leef- en werkomgeving voor alle betrokkenen van groot belang. Wanneer naar het oordeel van betrokkenen de klacht onvoldoende wordt afgehandeld dan kunnen zij hun klacht indienen. De klacht wordt vervolgens behandeld volgens het model klachtenregeling van het schoolbestuur Stichting Monton en u krijgt te maken met vertrouwenspersonen. Klachten worden respectvol en zo objectief mogelijk opgepakt. De vertrouwenspersoon zal door goed luisteren, objectief onderzoek en bemiddeling aan het werk gaan richting mogelijke oplossing.

Met betrekking tot het model klachtenregeling treedt als interne vertrouwenspersoon de Intern begeleider van onze school op. Als externe vertrouwenspersoon voor de Stichting Monton treedt mevrouw Eva Meter-van Ommmeren op. Zij is bereikbaar via e-mail; evameter@planet.nl of telefonisch; 06-22954128. U kunt eventueel ook terecht bij de Landelijke Klachtencommissie van de Vereniging van Bijzondere Scholen. De contactgegevens vindt u in de schoolgids.

Klachten met betrekking tot agressie, geweld of seksuele intimidatie worden behandeld volgens de gedragscode van de school.

Hieronder treft u de klachtenregeling van Stichting Monton aan.

2017-0622-Klachtenregeling Monton 2017-v.4

Montessorischool Maassluis
Seringenstraat 110
3142 NX Maassluis
010-5917410

info@montessorischoolmaassluis.nlCopyright© Montessorischool Maassluis 2016 - kiem.online

Montessorischool Maassluis