Formulieren

Bijzonder verlof

Het kan voorkomen dat u buiten de vastgestelde vakantiedagen zoals die in de jaarkalender zijn opgenomen, extra verlof voor uw kind(eren) nodig acht. Hiervoor gelden heldere spelregels:

  • Voor kort verlof, zoals bijvoorbeeld voor bezoek aan tandarts, huisarts, specialist, controle-bezoeken etc. volstaat een mondelinge melding rechtstreeks aan de leerkracht of via het telefoonnummer van de school
  • U doet uw best om dit soort bezoeken tijdens lestijd tot een minimum te beperken
  • Voor ander, bijzonder verlof dient u conform wettelijke richtlijnen een schriftelijk verzoek in via het aanvraagformulier bijzonder verlof. Lever dit s.v.p. tijdig in bij de leerkracht, of de directie van de school. Uw ontvangt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week een kopie van uw aanvraag, waarop toekenning dan wel afwijzing wordt vermeld.

 

Montessorischool Maassluis
Seringenstraat 110
3142 NX Maassluis
010-5917410

info@montessorischoolmaassluis.nlCopyright© Montessorischool Maassluis 2016 - kiem.online

Montessorischool Maassluis